Người yêu à người có hiểu anh không

Bao cảm xúc nơi cõi lòng tê tái

Có khi nào em quay đầu nhìn lại

Cảm thông chưa ngan trái quá nghẹn lời

Em quay đi hạnh phúc nhỏ đánh rơi

Anh ở lại rối bời trong bão tố

Yêu có lẽ tim này đặt nhầm chỗ

Quặn thắt lòng nức nở nghĩ về em

Em yêu à có thao thức bao đêm

Nhớ kỷ niệm bên thềm mà tìm lục

Tên người cũ hằn sâu in cảm xúc

Đã xa rồi từ lúc bước sang ngang

Có khi nao người lệ ước mi tràn

Tim rỉ máu buồn than miền mộng mị

Để thương tiếc người yêu là tri kỷ

Mà thời gian sầu lụy ánh mắt huyền

Có khi nào giữa dòng đời đảo điên

Em về lại kề bên chia gánh nặng

Dù vất vả đời anh còn tay trắng

Nguyện chung đi hết chặng cuộc đời này.