Hạ về vương sợi nắng

Phượng hồng ép vào thơ

Ngày xưa nào chợt nhớ

Ta giận hờn vu vơ...

Em nghiêng tà áo trắng

Anh lối mòn theo sau

Lời thơ tình xin lỗi

Ngại ngùng mình trao nhau.

Có hôm vào lớp học

Không thấy bóng một người

Bỗng nghe lòng trống vắng

Nỗi buồn dâng chơi vơi...

Giờ xa rồi hạ nhớ

Anh mê mải đời trai

Em về nơi bến lạ

Phượng hồng rơi cho ai?