Ngoài việc kích thích sự sản sinh kháng thể tiêu diệt virus, vaccine AstraZeneca cũng tạo ra các

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức thảo luận về giai đoạn thứ hai của cuộc