Tạm biệt nhé, có duyên sẽ gặp lại Chuyện tối qua đừng ái ngại trong lòng Tình Một

Ta kéo màn đêm làm chăn Phủ ấm thân mình cuối góc Giường đơn gối đè lên tóc

Tôi ngỡ hoa vàng trên cỏ xanh Mắt biếc long lanh màu hạt nắng Ngọn gió lùa làn